Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa

Publicerad:

Uppdaterad:

Ett fall av fågelinfluensa hos tamfåglar har konstaterats i Stockholms län. Viruset är smittsamt mellan fåglar. Du behöver därför skydda dina djur från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar.

Det pågående utbrottet av fågelinfluensa är det hittills största utbrottet i Sverige och Europa. Förutom en liten hobbybesättning i Ekerö kommun, har fågelinfluensa påvisats hos vilda fåglar i Nacka kommun och i Södertälje kommun. Rapporter om sjuka och döda vilda fåglar från vår region har ökat.

Så här skyddar du dina fjäderfän och fåglar:

  • Ha goda hygienrutiner.
  • Skydda dina djur från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras avföring.
  • Följ Jordbruksverkets restriktioner för aktuell skyddsnivå. Just nu gäller skyddsnivå 2 i Stockholms län.
  • Det bästa skyddet är att hålla dina fåglar inomhus. I skyddsnivå 2 är detta också ett krav om du säljer ägg eller kött. Om du har hobbyhöns får de gå ut i en rastgård, men då ökar riskerna. Foder och vatten ska då också helst ges inomhus, i annat fall skyddat under tak i rastgården.
  • Var observant på sjukdomssymtom som kan vara fågelinfluensa, såsom ökad dödlighet, minskad äggproduktion, nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och törst, blåaktiga missfärgningar i huden.

Kontakta veterinär direkt om dina djur får symtom som stämmer överens med fågelinfluensan!